Svetski dan ljubaznosti

Kako drugačije da budeš siguran u svoje poznavanje matematičkih operacija ako ne da sam odeš u nabavku za školu?
Ljubaznost je, nažalost, sve ređa, a dovoljna je da vam sasvim oboji dan. Hvala! Bravo! Izvolite! Izvinite!
Ove reči tako često “zaboravljamo” da upotrebimo u svakodnevnoj komunikaciji, a ponekad bi mogle da naprave razliku između dobrog i lošeg dana.
Podelili smo svojim komšijama i prolaznicima po koju lepu reč i čujemo da nas već hvale po kraju.