Васпитни стил

Суштина нашег приступа је у односу који одрасли остварују са децом и у атмосфери која се ствара у групи. Учимо како да уважавамо једни друге у својим различитостима и створимо такву групну климу која подржава сарадњу, поштовање, саосећање и доживљај смисла.

Свако дете проналази свој идентитет кроз однос са другом децом, природом и основним људским вредностима. Кроз разнолик спектар активности деца ангажују различите аспекте свог бића и развијају сваки од аспеката интелектуалног функционисања.
Настојимо да гајимо хумани приступ целовитом бићу детета и негујемо индивидуалност кроз праћење развојних потреба и интересовања ,а методику рада прилагођавамо појединцу у групи.
Искуство које имамо у раду са децом нас је научило да се нове информације најбоље усвајају из властитог искуства, зато деци пружамо сигурно окружење у коме ће сами бити креатори својих знања.
Организација дана има јасну структуру која детету улива осећај сигурности, а у оквиру такве структуре постоји слобода у погледу индивидуализације и уважавања потреба сваког детета.

Желимо да упознамо личност сваког детета пратећи његов интелектуални, физички, емоционални , социјални и стваралачки развој. Осећај заједништва и стваралаштво значајно боје и обликују личност сваког детета.

Важно нам је да деца кроз интересантне проблемске ситуације стичу функцинално, применљиво знање које се лако може употребити и пресликати у реалним животним ситуацијама.

Наша мисија је да ученике припремимо за прави правцати живот, за занимања о којима ми данас не знамо ништа. У стимулативној средини и радом у зони наредног развоја, безосећаја непријатности да кажу кад им нешто није јасно или није по вољи, стварамо младе људе са изразитим критичким мишљењем, функционалним и применљивим знањима који имају свест о својој само ефикасности и довољно самопоуздања да се изборе за своје место у свету.

Потребне су вам додатне информације?
Доставићемо вам све потребне податке у најкраћем року
као и одговоре на сва ваша питања.

Погледајте друге начине на које нас можете контактирати.