Vaspitni stil

Suština našeg pristupa je u odnosu koji odrasli ostvaruju sa decom i u atmosferi koja se stvara u grupi. Učimo kako da uvažavamo jedni druge u svojim različitostima i stvorimo takvu grupnu klimu koja podržava saradnju, poštovanje, saosećanje i doživljaj smisla.

Svako dete pronalazi svoj identitet kroz odnos sa drugom decom, prirodom i osnovnim ljudskim vrednostima. Kroz raznolik spektar aktivnosti deca angažuju različite aspekte svog bića i razvijaju svaki od aspekata intelektualnog funkcionisanja.
Nastojimo da gajimo humani pristup celovitom biću deteta i negujemo individualnost kroz praćenje razvojnih potreba i interesovanja ,a metodiku rada prilagodjavamo pojedincu u grupi.
Iskustvo koje imamo u radu sa decom nas je naučilo da se nove informacije najbolje usvajaju iz vlastitog iskustva, zato deci pružamo sigurno okruženje u kome će sami biti kreatori svojih znanja.
Organizacija dana ima jasnu strukturu koja detetu uliva osećaj sigurnosti, a u okviru takve strukture postoji sloboda u pogledu individualizacije i uvažavanja potreba svakog deteta.

Želimo da upoznamo ličnost svakog deteta prateći njegov intelektualni, fizički, emocionalni , socijalni i stvaralački razvoj. Osećaj zajedništva i stvaralaštvo značajno boje i oblikuju ličnost svakog deteta.

Važno nam je da deca kroz interesantne problemske situacije stiču funkcinalno, primenljivo znanje koje se lako može upotrebiti i preslikati u realnim životnim situacijama.

Naša misija je da učenike pripremimo za pravi pravcati život, za zanimanja o kojima mi danas ne znamo ništa. U stimulativnoj sredini i radom u zoni narednog razvoja, bezosećaja neprijatnosti da kažu kad im nešto nije jasno ili nije po volji, stvaramo mlade ljude sa izrazitim kritičkim mišljenjem, funkcionalnim i primenljivim znanjima koji imaju svest o svojoj samo efikasnosti i dovoljno samopouzdanja da se izbore za svoje mesto u svetu.

Potrebne su vam dodatne informacije?
Dostavićemo vam sve potrebne podatke u najkraćem roku
kao i odgovore na sva vaša pitanja.

Pogledajte druge načine na koje nas možete kontaktirati.