Тим школе

Александар Анђелковић

Председник школског одбора Генерални менаџер


Дипломирани правник, мастер менаџмента у услугама. Има богато, вишедеценијско искуство на пословима организације и управљања у приватном сектору, али и у образовним установама, од предшколског до универзитетског нивоа.

Марко Ђорђевић

Извршни директор


Завршио основне и мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду на катедри за српску књижевности и језик са компаратистиком. Претходних пет година посветио је осмишљавању и реализацији стваралачких радионица за децу из области књижевности и историје уметности (програми Маштоглави i Вришталиште). Посебну пажњу посветио је књижевности за децу и стварању читалачких компетенција код ученика,а ове теме тренутно изучава на докторским студијама књижевности.

Мајда Миљановић

Педагог


Завршила основне и мастер академске студије на Филозофском факултету Универзитета у Београду на катедри за педагогију и андрагогију. Током студирања највише пажње посветила проучавању улоге породице у развоју детета са становишта индивидуалне педагогије. Дугогодишње искуство у раду са децом вртићког и школског узраста.

Слађана Рацков

Професор разредне наставе


Професорка разредне наставе са дугогодишњим искуством у раду са децом. Поседује посебна признања за постигнућа у оквиру драмског стваралаштва. Дипломирала на теми Дечија ТВ продукција. Ангажована на припреми додатних садржаја у настави српског језика.

Светлана Савић

Професор разредне наставе


Професорка разредне наставе. Посебно ангажована на планирању и припремању додатних садржаја из математике. Дипломирала и мастерирала на теми Проблемска настава математике.

Јасна Ранитовић

Професор разредне наставе


Професорка разредне наставе. Посебно ангажована на планирању и припремању додатних садржаја из предмета Свет око нас. Осмишљава и реализује програм Еколошке радионице. Дипломирала и мастерирала на теми Математичка даровитост.

Лазар Митровић

Професор разредне наставе


Дипломирао и мастерирао на темама из области Методике физичког васпитања. Поседује посебна признања за постигнућа у оквиру спортских активности.

Драган Милојевић

Професор енглеског језика


Професор енглеског језика са дугогодишњем искуством у раду са децом. Осмишљава и реализује додатне радионице енглеског језика. Посебно заинтересован за теме из области Когнитивне лингвистике.

Весна Јањевић Поповић

Психолог


Дечији психолог са дугогодишњем искуством у раду који психолошка знања примењује у раду са децом, родитељима и наставницима. Усавршавала се у Русији бавећи се дечијим игровним активностима и подстицањем интелектуалног развоја. Аутор је и кооаутор различитих дидактичких и штампаних материјала, приручника: Носим са собом, Радни листови за упознавање околине, На почетку сам био ја (друга награда Доситејево перо), И ово сам ја, Тајно G, Минимум (сребрна и златна табла на Сајму учила). Сарадник је УНИЦЕФ-а у реализацији Паметне књиге за маму и тату. Добитник је награде Друштва психолога Србије за популаризацију психологије „Жижа Васић“.