Tim škole

Aleksandar Anđelković

Predsednik školskog odbora Generalni menadžer


Diplomirani pravnik, master menadžmenta u uslugama. Ima bogato, višedecenijsko iskustvo na poslovima organizacije i upravljanja u privatnom sektoru, ali i u obrazovnim ustanovama, od predškolskog do univerzitetskog nivoa

Marko Đorđević

Izvršni direktor


Završio osnovne i master akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za srpsku književnosti i jezik sa komparatistikom. Prethodnih pet godina posvetio je osmišljavanju i realizaciji stvaralačkih radionica za decu iz oblasti književnosti i istorije umetnosti (programi Maštoglavi i Vrištalište). Posebnu pažnju posvetio je književnosti za decu i stvaranju čitalačkih kompetencija kod učenika,a ove teme trenutno izučava na doktorskim studijama književnosti.

Majda Miljanović

Pedagog


Završila osnovne i master akademske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za pedagogiju i andragogiju. Tokom studiranja najviše pažnje posvetila proučavanju uloge porodice u razvoju deteta sa stanovišta individualne pedagogije. Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom vrtićkog i školskog uzrasta.

Slađana Rackov

Profesor razredne nastave


Profesorka razredne nastave sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom. Poseduje posebna priznanja za postignuća u okviru dramskog stvaralaštva. Diplomirala na temi Dečija TV produkcija. Angažovana na pripremi dodatnih sadržaja u nastavi srpskog jezika.

Svetlana Savić

Profesor razredne nastave


Profesorka razredne nastave. Posebno angažovana na planiranju i pripremanju dodatnih sadržaja iz matematike. Diplomirala i masterirala na temi Problemska nastava matematike.

Jasna Ranitović

Profesor razredne nastave


Profesorka razredne nastave. Posebno angažovana na planiranju i pripremanju dodatnih sadržaja iz predmeta Svet oko nas. Osmišljava i realizuje program Ekološke radionice. Diplomirala i masterirala na temi Matematička darovitost.

Lazar Mitrović

Profesor razredne nastave


Diplomirao i masterirao na temama iz oblasti Metodike fizičkog vaspitanja. Poseduje posebna priznanja za postignuća u okviru sportskih aktivnosti.

Dragan Milojević

Profesor engleskog jezika


Profesor engleskog jezika sa dugogodišnjem iskustvom u radu sa decom. Osmišljava i realizuje dodatne radionice engleskog jezika. Posebno zainteresovan za teme iz oblasti Kognitivne lingvistike.

Vesna Janjević Popović

Psiholog


Dečiji psiholog sa dugogodišnjem iskustvom u radu koji psihološka znanja primenjuje u radu sa decom, roditeljima i nastavnicima. Usavršavala se u Rusiji baveći se dečijim igrovnim aktivnostima i podsticanjem intelektualnog razvoja. Autor je i kooautor različitih didaktičkih i štampanih materijala, priručnika: Nosim sa sobom, Radni listovi za upoznavanje okoline, Na početku sam bio ja (druga nagrada Dositejevo pero), I ovo sam ja, Tajno G, Minimum (srebrna i zlatna tabla na Sajmu učila). Saradnik je UNICEF-a u realizaciji Pametne knjige za mamu i tatu. Dobitnik je nagrade Društva psihologa Srbije za popularizaciju psihologije „Žiža Vasić“.