Matiš u supermarketu

Kako drugačije da budeš siguran u svoje poznavanje matematičkih operacija ako ne da sam odeš u nabavku za školu?
Možda smo izazvali malu pometnju čučanjem i računanjem na podu, ali što je sigurno sigurno je. Uspešno smo izveli svoj zadatak i obezbedili namirnice za školu.
Pritom, ne moramo da vežbamo više- znamo sve!